Koiranhankkijan -opas

Koiran hankinta on tärkeä päätös, ja ennen kuin sen päätöksen voi tehdä, on monta asiaa mietittävänä ja harkittavana. Koira on osa perhettä, sen tulee siis sopeutua perheen rutiineihin samoin kuin muidenkin perheenjäsenten tulee sopeutua kyseiseen uuteen jäseneen. Koiran hankintaa suunnitellessa on siis mietittävä monta kysymystä, kuten esimerkiksi olemmeko valmiita sen tuomaan vastuuseen? Onko kenelläkään perheessämme allergiaa? Mitä kustannuksia uusi perheenjäsenemme kartuttaa?

Asioita tulee hieman selvittää ennen varsinaista päätöstä, mutta koiranhankinta projektista tulee mieluisa kun palkkiona on uskollinen ja hurmaava uusi perheenjäsen. Olemme koonneet alle muutamia vinkkejä ja neuvoja, jotka auttavat sinua uuden elinikäisen ystävän etsinnässä.

Suunnitteluvaihe ja koirarodun valinta

Lemmikin hankinta tulee siis mieluiten olla pitkän harkinnan tulos. Perheen tai omistajan on oltava valmis ottamaan vastuu koiran hoidosta ja kasvatuksesta koko sen elinajalle, eli noin 10 -15 vuodelle. Jos myöskään allergia ei ole esteenä, voi seuraavaksi siirtyä harkitsemaan mikä rotu olisi oikea valinta. Tietty rotu voi miellyttää esteettisesti eniten, mutta muitakin seikkoja on otettava huomioon, kuten esimerkiksi asuinpaikka.

Kerrostaloissa tai asuinalueilla on naapurit on huomioitava, sekä koiran liikunnantarve. Isot ja liikuntaa kaipaavat koirat sopeutuvat yleensä parhaiten maaseudulle, sekä perheisiin, joissa ei ole pieniä lapsia. Tietyt rodut ovat myös vaativampia koulutettavia tai yleensäkin kaipaavat enemmän huomiota, joten on harkittava miten paljon uudelle perheen jäsenelle löytyy aikaa. Vuokra-asukkaiden on myös huomioitava onko asuntoon isännöitsijän lupa tuoda lemmikkieläimiä.

qen-1

Terve pentu ja hyvä kasvattaja

Kun koiran rotu on valittu, voi ryhtyä etsimään sopivaa pentua. Tarjontaa on runsaasti, sekä lehtien ilmoitusosastoilla että internetin sivustoilla, joten oikean pentueen ja kasvattajan valinta voi olla haasteellistakin. Jotta pennusta kasvaisi terve ja hyväluontoinen koira, on syytä valita vastuuntuntoinen kasvattaja. Pentue on silloin terve, hyvin ruokittu ja sekä emon että pentueen rekisteröinnit ovat kunnossa.

Suositeltavaa on myös että ennen pennun ostoa vieraillaan kasvattajan luona ja tutustutaan emon ja isäkoiran käyttäytymiseen. Samoin pentueen luona on hyvä vierailla, jotta saa kuvan millaisesta kodista ne ovat kotoisin ja miten joukko käyttäytyy keskenään. Vetäytyykö pentu erilleen porukasta, pysytteleekö se arkana emon vieressä vai tuhoaako pikkuhampaillaan kodinkalustoa, ovat kaikki vihjeitä pennun käyttäytymisestä aikuisena. Liikoja ei pennulta kuitenkaan kannata vaatia, sillä koiralapsetkin ovat aina lapsia.

Kauppakirja ja muut paperit?

Kennelliitto valvoo koirille tehtäviä virallisia terveystarkastuksia, ja monissa roduissa sellainen vaaditaan jo ennen koiran astutusta. Tällaisilla tarkastuksilla pyritään vähentämään perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Koiran oston yhteydessä tulee siis myyjän luovuttaa kyseinen terveystarkastus todistus uudelle omistajalle.

Koiran ostosta kirjoitetaan usein myös kauppakirja, jonka voi esimerkiksi tulostaa Kennelliiton internetsivuilta. Niin ikään rotukoiralla, joka on rekisteröity Kennelliittoon, kuuluu olla myös kauppahintaan kuuluva rekisteritodistus. Koiran hankkiminen edellyttää siis monenlaisia tärkeitä vaiheita, joilla pyritään edesauttamaan että koirien kasvatus tapahtuu laillisin menetelmin, sekä että jokainen pentu saa juuri sille parhaan mahdollisen kodin. Niinpä myös omistajailmoitus on tärkeä vaihe koiran hankinnassa, sillä sen avulla eksyneen koiran koti löydetään helpoiten. Myös koiranpentujen tunnusmerkintä auttaa tässä tehtävässä. Suomessa koiranpennut merkitään joko mikrosirulla tai tatuoinnilla jo ennen niiden rekisteröimistä Kennelliittoon.

Neuvoja koirien ystäville ja uusille omistajille

Koira on ihmisen paras ystävä ja osa perhettämme, joten on ymmärrettävää, ettei koiran valinta ole ihan pikku juttu. Monelle ensimmäistä koiraa hankkivalle prosessi voi tuntua todella vaikealta ja silloin on hyvä etsiä neuvoja esimerkiksi Kennelliiton internetsivuilta tai erilaisilta keskustelupalstoilta, joilla kokeneet koirien omistajat jakavat mieluusti neuvoja ja omia kokemuksiaan.